Ligusticadrottningar säljes. 

Drottningodlare som har drottningar, puppor till salu efter tillgång.  

Drottningodlare

Drottningar

Telefon

Ort/e-post

Jan Eriksson
Karl Henrik Lindqvist
Åke Flood
Pentti Mäkilä

Carlos Laynez

Bengt Wagnström

Drottningar parade från Koön
Parade, inseminerade drottningar
Parade, inseminerade drottningar
Friparade drottningar från de bästa VSH-samhällena från Ramsdal i Sankt Annas Skärgård. Härstamning ursprungligen från en drottning i Hjo SGN-09-xx och drönarstam från ÅFN-10-xx.
Puppor, oparade, friparade, och parade på Hallands Väderö.
Oparade, friparade, parade på Visingsö och Hallands Väderö.

076- 8481077 0303-52641
070-6690809
076-5777465
070-3573209

079-0555611

0703-22 06 95

Jörlanda
Fjärdhundra / karl-henrik@khl.se
Borlänge / akeflo@icloud.com
Norrköping/pentti.makila@ligustica.se

www.casagard.se

Aneby/bengt.wagnstrom@telia.com

Senast uppdaterad 2023-02-08