Kontakt med LigusticaBiodlarna​

Kontaktlista LigusticaBiodlarna

Namn

Funktion

Mail

Mobil

Styrelsen

Peter Karlsson
Peter Löfqvist

Kjell Ekelöf
Jan Hallgren
Åke Brånn
Pentti Mäkilä
Christer Hammarberg
Lars Forsberg
styrelsen

Matilda Forsärla

Ordf.
Vice ordf.
Ansvarig Facebook
Kassör
Sekr
Vice sekr/Webred
Ersättare
Ersättare

Avelsansvarig
Samtliga

Redaktör Ligusticabladet

076-872 52 21
070-288 33 76

070-582 26 89
073-822 85 51
073-064 84 85
070-357 32 09
070-310 64 17

073-051 71 56Parningsstationer / parningsplatser

Lars Forsberg
Lars Thorsson
James Brockie
Bernt Carlsson
Bernt Ohlsson
Jan Eriksson
Peter Uhr
Krister Linnell
Pekka Saarelainen

Ansvarig Visingsö
Ansvarig H. Väderö
Ansvarig H. Väderö
Ansvarig Hunneberg
Ansvarig Mollön
Ansvarig Koön
Ansvarig Dillön
Ansvarig Brunstorp
Ansvarig Berghem

073-051 71 56
070-586 39 99
0708-45 05 77
070-563 51 83
076-059 82 63
0768-48 10 77
073-334 33 56
070-198 11 17
070-626 41 12

Revisor / Valberedning

Per-Olof Löfqvist
Carlos Laynez
Gun Kåbrink
Sven Kåbrink

Revisor
Revisor
Valberedning
Valberedning

073-034 01 84
079-055 56 11
070-689 00 85
070-243 82 97

Jag vill bli ny medlem i LigusticaBiodlarna

(Du kan också använda formuläret för uppdatering av dina uppgifter.)

  Ditt förnamn

  Ditt efternamn

  Din Gatuadress

  Ditt Postnummer

  Din Hemort

  Ditt Mobilnummer

  Din telefon?

  Din e-post

  Eventuelt meddelande till LigusticaBiodlarna (valfritt)

  Hur Du blir medlem i LigusticaBiodlarna

  Fyll i formuläret till vänster. Betala in medlemsavgiften på Plusgiro 838 92 67 – 9. 
  Som enskild medlem betalar du 150 kr. Familjemedlemsskap 200 kr.
  Glöm inte att skriva namn när du betalar plusgirot!
  När du kontaktar LigusticaBiodlarna via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.
  Kom ihåg att du har rätt att begära att
  uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

  Vi finns på facebook

  Vår klubbstuga och parningsstation på Visingsö.

  Parningsstation på Hallands Väderö.

  Senast ändrad 2024-03-06