Ligusticadrottningar säljes. 

Drottningodlare som har drottningar, puppor till salu efter tillgång.  

Drottningodlare

Drottningar

Telefon

Ort/e-post

Jan Eriksson
Östen Härdell
Karl Henrik Lindqvist
Åke Flood
Pentti Mäkilä

Carlos Laynez

Drottningar parade från Koön
Puppor
Parade, inseminerade drottningar
Parade, inseminerade drottningar
Friparade drottningar från de bästa VSH-samhällena från Ramsdal i Sankt Annas Skärgård. Härstamning ursprungligen från en drottning i Hjo SGN-09-xx och drönarstam från ÅFN-10-xx.
Oparade, friparade, Visingsö och Hallands väderö parade drottningar.

076- 8481077 0303-52641
073-8193367
070-6690809
076-5777465
070-3573209

079-0555611

Jörlanda
Söderköping
Fjärdhundra / karl-henrik@khl.se
Borlänge / akeflo@icloud.com
Norrköping/pentti.makila@ligustica.se

carlosfl93@hotmail.com