Kontakt med LigusticaBiodlarna​

Kontaktlista LigusticaBiodlarna

Namn

Funktion

Mail

Mobil

Styrelsen

Peter Karlsson
Krister Linnell
Kjell Ekelöf
Jan Hallgren
Åke Brånn
Jan-Erik Jansson
Pentti Mäkilä
Peter Löfquist
Lars Forsberg
styrelsen

Ordf.
Vice ordf.
Kassör
Sekr
Vice sekr/Webred
Ansvarig Facebook
Ersättare
Ersättare
Avelsansvarig
Samtliga

076-872 52 21
070-198 11 17
070-582 26 89
073-822 85 51
073-064 84 85
070-308 40 05
070-357 32 09
070-288 33 76
073-051 71 56

Parningsstationer

Lars Forsberg
Heinrich Valtinat
Lars Thorsson
Bernt Carlsson
Georg Karlsson
Bernt Ohlsson
Jan Eriksson
Peter Uhr
Krister Linnell

Ansvarig Visingsö
Ansvarig H. Väderö
Ansvarig H. Väderö
Ansvarig Hunneberg
Ansvarig Mollön
Ansvarig Mollön
Ansvarig Koön
Ansvarig Dillön
Ansvarig Brunstorp

073-051 71 56
070-606 02 76
070-586 39 99
070-563 51 83
070-514 71 12
0522-32 387
0303-526 41
073-334 33 56
070-198 11 17

Revisor/Valberedning

Per-Olof Löfqvist
Carlos Laynez
Gun Kåbrink
Sven Kåbrink

Revisor
Revisor
Valberedning
Valberedning

073-034 01 84
079-055 56 11
070-689 00 85
070-243 82 97

Jag vill bli ny medlem i LigusticaBiodlarna

  Ditt förnamn

  Ditt efternamn

  Din Gatuadress

  Ditt Postnummer

  Din Hemort

  Ditt Mobilnummer

  Din telefon?

  Din e-post

  Eventuelt meddelande till LigusticaBiodlarna (valfritt)

  Hur Du blir medlem i LigusticaBiodlarna

  Fyll i formuläret till vänster. Betala in medlemsavgiften på Plusgiro 838 92 67 – 9. 
  Som enskild medlem betalar du 150 kr. Familjemedlemsskap 200 kr.
  Glöm inte att skriva namn när du betalar plusgirot!
  När du kontaktar LigusticaBiodlarna via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.
  Kom ihåg att du har rätt att begära att
  uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

  Vi finns på facebook

  Vår klubbstuga och parningsstation på Visingsö.

  Parningsstation på Hallands Väderö.