Ligusticagruppens hemsida
en plats för att främja förutsättningarna för

Ligustica-biet
(Apis mellifera ligustica)