Ligusticabiodlarnas hemsida
en plats för att främja förutsättningarna för

Ligustica-biet
(Apis mellifera ligustica)

Örebrokonferensen – Apiscandia

2022-02-12 – 13

Pga den ökade smittspridningen och gällande restriktioner kommer konferensen att genomföras som en
digital konferens lördagen den 12:e och söndagen den 13:e februari.

Detaljerad information om konferensen finns på http://apiscandia.com/program/

Lördagen den 25 september hade Ligusticabiodlarna årsmöte

Årsmötet hölls på Lindgården Jönköping. Förmiddagen började med morgon kaffe och mingel. 22 trogna biodlare har kommit. Årsmötet genomfördes innan innan vi inmundiga lunchen. Inga större förändringar vid val av styrelsen. Till ny  ledamot i styrelsen valdes Peter Löfquist.
Vi delade ut tre guldnålar för
Lars Forsberg för sitt arbete med parningsstationen och arbete med analys av varroa i samhällena på Visingsö.
Heinrich Valtinat för arbete med parningsstationen Hallands Väderö
LarsThorsson för arbete med parningsstationen Hallands Väderö  

Guldnålar

Lars Forsberg, Odförande Peter Karlsson och Lars Thorsson

Följ viktändring för att se hur draget är.

Nytt namn

Eftersom vi är registrerade hos Skattemyndigheten med namnet Ligusticabiodlarna ändrar vi nu namnet på föreningen. Vi gör detta för att det inte ska bli några missförstånd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.