Tävla om Ligusticadrottningar

Vi som gillar det Italienska biet.

Tävla om Ligusticadrottningar

Mars månads tävling är avslutad och vi har ett resultat!

Svar på frågorna;
Vi har en sida på internet, ”http://www.ligustica.se/” och en
facebooksida ”http://www.facebook.com/LigusticaGruppen”

 

Vi har granskat de inkomna förslagen och kan gratulera följande vinnare:

Thomas Pettersson
Helene Sagerström
Peter Karlsson

Foto: Thomas Pettersson
Foto:Helene Sagerström
Foto: Peter Karlsson

Dags för aprils tävlingen där vi lottar ut ligusticadrottningar.
Tävlingen är för medlemmar i Ligusticagruppen.
Vill du bli medlem i  Ligusticagruppen tryck här.

Leverans sker då vi har fått fram drottningar, troligen i juni.
Juryn består av två enväldiga domare, dels huvudredaktören för våra hemsidor Åke Brånn och dels den huvudansvarige för våra aktiviteter på facebook, Jan-Erik Jansson.

Vinnaren tillkännages i samband med att nästa tävling offentliggörs i början av april. Eventuell vinst skickas med post (Postnord ”Brev skicka lätt”) inom Sveriges gränser. I samråd mellan drottningodlarna och vinnarna.

Vi förbehåller oss rätten att fritt disponera insända bidrag!

Den här gången vill vi att du i ord, bilder, film eller på annat sätt, ger oss dina synpunkter, erfarenheter kring något eller några av följande teman: Hur skyddar du dina bisamhällen mot myrangrepp? Vårstädning Förluster

Även den här gången är uppgiften tudelad. Vi vill också att du ger oss en internetsida på svenska, som tar upp något av de teman som vi nämnt ovan.

Tävlingstiden sträcker sig från den första april till och med den 25 april 2021, då vi senast vill ha ditt bidrag.

Ny tävling kommer i maj, då vi också meddelar vilken/ vilka som vunnit i april.

 

    Skicka in bilder(er) (max 5Mb) :

    Ditt svar som fritext (valfritt)

    Ditt namn

    Din e-post

    Eventuelt meddelande till Ligusticagruppen (valfritt)